نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘نمونه سوالات ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی’

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

اختلالات یادگیری (1217337)
اختلالات یادگیری (۱۲۱۷۳۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۷
اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی (1217350)
اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی (۱۲۱۷۳۵۰)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۰
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی (1217353)
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی (۱۲۱۷۳۵۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۳
بازپروری حرکتی (1217351)
بازپروری حرکتی (۱۲۱۷۳۵۱)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۱
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
روانشناسی تحولی 1 (1217216)
روانشناسی تحولی ۱ (۱۲۱۷۲۱۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۱۶
روانشناسی تحولی 2 (1217226)
روانشناسی تحولی ۲ (۱۲۱۷۲۲۶)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۲۶
روانشناسی یادگیری (1217221)
روانشناسی یادگیری (۱۲۱۷۲۲۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۲۱
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (1217254)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (۱۲۱۷۲۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۵۴
روش های تحقیق پیشرفته (1217352)
روش های تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۳۵۲)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۲
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (1217338)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (۱۲۱۷۳۳۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۸
نظریه های رشد (1217270)
نظریه های رشد (۱۲۱۷۲۷۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۰
هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی) (1217336)
هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی) (۱۲۱۷۳۳۶)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۶

 

کانال تلگرام