نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات ارشد روانشناسی شخصیت — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘نمونه سوالات ارشد روانشناسی شخصیت’

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی شخصیت

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت ) (1217356)
آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت ) (۱۲۱۷۳۵۶)
آمار پیشرفته (1217354)
آمار پیشرفته (۱۲۱۷۳۵۴)
انگیزش و هیجان پیشرفته (1217341)
انگیزش و هیجان پیشرفته (۱۲۱۷۳۴۱)
بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت (1217342)
بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت (۱۲۱۷۳۴۲)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (1217358)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۳۵۸)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی تحولی 1 (1217216)
روانشناسی تحولی ۱ (۱۲۱۷۲۱۶)
روانشناسی رشد (1217340)
روانشناسی رشد (۱۲۱۷۳۴۰)
روانشناسی شخصیت (1217238)
روانشناسی شخصیت (۱۲۱۷۲۳۸)
روانشناسی شناختی (1217082)
روانشناسی شناختی (۱۲۱۷۰۸۲)
روانشناسی عمومی پیشرفته (1217339)
روانشناسی عمومی پیشرفته (۱۲۱۷۳۳۹)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (1217254)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (۱۲۱۷۲۵۴)
علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید (1217355)
علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید (۱۲۱۷۳۵۵)
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی (1217259)
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۷۲۵۹)
هوش و استعداد و سنجش آن (1217357)
هوش و استعداد و سنجش آن (۱۲۱۷۳۵۷)

 

کانال تلگرام