نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘روانشناسی بالینی کودک و نوجوان’

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار و روش تحقیق پیشرفته (1217319)
آمار و روش تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۳۱۹)
اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان (1217329)
اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان (۱۲۱۷۳۲۹)
پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی (1217321)
پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی (۱۲۱۷۳۲۱)
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی (1217327)
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی (۱۲۱۷۳۲۷)
تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی (1217328)
تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی (۱۲۱۷۳۲۸)
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری (1217344)
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری (۱۲۱۷۳۴۴)
تشخیص،درمان و توانبخشی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات فراگیر رشد و اختلالات سایکوتیک (1217326)
تشخیص،درمان و توانبخشی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات فراگیر رشد و اختلالات سایکوتیک (۱۲۱۷۳۲۶)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی حقوق کودک و نوجوان (1217323)
روانشناسی حقوق کودک و نوجوان (۱۲۱۷۳۲۳)
روش تحقیق در روانشناسی بالینی (1217333)
روش تحقیق در روانشناسی بالینی (۱۲۱۷۳۳۳)
سازگاری کودک با آموزشگاه (1217324)
سازگاری کودک با آموزشگاه (۱۲۱۷۳۲۴)
کاربرد آزمون های تشخیصی در کودکان و نوجوانان (1217325)
کاربرد آزمون های تشخیصی در کودکان و نوجوانان (۱۲۱۷۳۲۵)

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری (1217331)
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری (۱۲۱۷۳۳۱)

کانال تلگرام