نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی تربیتی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی تربیتی’

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی تربیتی

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار استنباطی (1217281)
آمار استنباطی (۱۲۱۷۲۸۱)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (1217271)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (۱۲۱۷۲۷۱)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی اجتماعی (1217280)
روانشناسی اجتماعی (۱۲۱۷۲۸۰)
روانشناسی تربیتی (1217268)
روانشناسی تربیتی (۱۲۱۷۲۶۸)
روانشناسی رشد 1 (1217046)
روانشناسی رشد ۱ (۱۲۱۷۰۴۶)
روانشناسی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1211407)
روانشناسی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۱۴۰۷)
روانشناسی شخصیت پیشرفته (1217284)
روانشناسی شخصیت پیشرفته (۱۲۱۷۲۸۴)
روانشناسی شناختی (آموزش محور) (1217303)
روانشناسی شناختی (آموزش محور) (۱۲۱۷۳۰۳)
روش تحقیق (1217282)
روش تحقیق (۱۲۱۷۲۸۲)
سنجش و اندازه گیری (1217300)
سنجش و اندازه گیری (۱۲۱۷۳۰۰)
فنون ارزیابی روانی-تربیتی (1217299)
فنون ارزیابی روانی-تربیتی (۱۲۱۷۲۹۹)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (1217182)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (۱۲۱۷۱۸۲)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (1211366)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (۱۲۱۱۳۶۶)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (1217269)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (۱۲۱۷۲۶۹)
نظریه و روش های آموزش (1217301)
نظریه و روش های آموزش (۱۲۱۷۳۰۱)
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش (1217298)
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش (۱۲۱۷۲۹۸)
نظریه های رشد (1217270)
نظریه های رشد (۱۲۱۷۲۷۰)
نظریه های یادگیری کاربردی (1217283)
نظریه های یادگیری کاربردی (۱۲۱۷۲۸۳)

 

کانال تلگرام