نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی’

ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی مدیریت (1215202)
اصول و مبانی مدیریت (۱۲۱۵۲۰۲)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۲
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (1215330)
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (۱۲۱۵۳۳۰)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۰
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (1215294)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۲۹۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۴
زبان تخصصی (1215333)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۳۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۳
کاربرد رایانه در ورزش (1215354)
کاربرد رایانه در ورزش (۱۲۱۵۳۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۴
مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی (1215348)
مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی (۱۲۱۵۳۴۸)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۸
مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی (1215379)
مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی (۱۲۱۵۳۷۹)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۷۹
مدیریت تاسیسات ورزشی (1215053)
مدیریت تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۰۵۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۵۳
مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی (1215306)
مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی (۱۲۱۵۳۰۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۶
مدیریت رفتار سازمانی (1215311)
مدیریت رفتار سازمانی (۱۲۱۵۳۱۱)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۱
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (1215349)
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (۱۲۱۵۳۴۹)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۹
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت مالی و اداری در ورزش (1215346)
مدیریت مالی و اداری در ورزش (۱۲۱۵۳۴۶)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۶
مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)( آموزش محور ) (1215382)
مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)( آموزش محور ) (۱۲۱۵۳۸۲)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۸۲
مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی (1215347)
مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی (۱۲۱۵۳۴۷)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۷
نظریه های سازمان و مدیریت (1215307)
نظریه های سازمان و مدیریت (۱۲۱۵۳۰۷)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۷

 

کانال تلگرام