نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت رسانه های ورزشی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد مدیریت رسانه های ورزشی’

ارشد مدیریت رسانه های ورزشی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آیین نگارش زبان فارسی (1215203)
آیین نگارش زبان فارسی (۱۲۱۵۲۰۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۳
ارتباط شناسی (1215207)
ارتباط شناسی (۱۲۱۵۲۰۷)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۷
اصول و مبانی مدیریت (1215202)
اصول و مبانی مدیریت (۱۲۱۵۲۰۲)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۲
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری درورزش (1215214)
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری درورزش (۱۲۱۵۲۱۴)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۴
تنیس روی میز 1-عملی (1215005)
تنیس روی میز ۱-عملی (۱۲۱۵۰۰۵)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۵
جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی (1215211)
جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی (۱۲۱۵۲۱۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۱
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
حقوق ورزشی و حقوق رسانه (1215210)
حقوق ورزشی و حقوق رسانه (۱۲۱۵۲۱۰)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۰
خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی (1215206)
خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی (۱۲۱۵۲۰۶)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۶
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (1215208)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۲۰۸)
۱۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۸
زبان تخصصی (1215217)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۲۱۷)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۷
کابرد رایانه در ورزش (1215218)
کابرد رایانه در ورزش (۱۲۱۵۲۱۸)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۸
مدیریت بازاریابی ورزشی (1215209)
مدیریت بازاریابی ورزشی (۱۲۱۵۲۰۹)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۹
مدیریت تاسیسات ورزشی (1215053)
مدیریت تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۰۵۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۵۳
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش(آموزش محور) (1215216)
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش(آموزش محور) (۱۲۱۵۲۱۶)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۶
مدیریت رفتار سازمانی (آموزش محور) (1215215)
مدیریت رفتار سازمانی (آموزش محور) (۱۲۱۵۲۱۵)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۵
مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش (1215205)
مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش (۱۲۱۵۲۰۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۵
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (1215038)
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (۱۲۱۵۰۳۸)
۲۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۸
نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (1215204)
نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (۱۲۱۵۲۰۴)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۴
نظریه های سازمان و مدیریت (1215213)
نظریه های سازمان و مدیریت (۱۲۱۵۲۱۳)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۱۳

 

کانال تلگرام