نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی’

ارشد مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی مدیریت (1215202)
اصول و مبانی مدیریت (۱۲۱۵۲۰۲)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۲
برنامه ریزی استراتژیک (1215345)
برنامه ریزی استراتژیک (۱۲۱۵۳۴۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۵
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (1215330)
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (۱۲۱۵۳۳۰)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۰
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (1215294)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۲۹۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۴
زبان تخصصی (1215333)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۳۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۳
کاربرد رایانه در ورزش (1215354)
کاربرد رایانه در ورزش (۱۲۱۵۳۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۴
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش (1215405)
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش (۱۲۱۵۴۰۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۵
مدیریت بازاریابی در ورزش (1215292)
مدیریت بازاریابی در ورزش (۱۲۱۵۲۹۲)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۲
مدیریت تاسیسات ورزشی (1215053)
مدیریت تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۰۵۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۵۳
مدیریت رفتار سازمانی (1215311)
مدیریت رفتار سازمانی (۱۲۱۵۳۱۱)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۱
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (آموزش محور) (1215408)
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۰۸)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۸
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی (1215344)
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۳۴۴)
۳نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۴
مدیریت مالی و اداری در ورزش (1215293)
مدیریت مالی و اداری در ورزش (۱۲۱۵۲۹۳)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۳
مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش محور) (1215407)
مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۰۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۷
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی (1215404)
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۴۰۴)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۴
نظریه های سازمان و مدیریت (1215335)
نظریه های سازمان و مدیریت (۱۲۱۵۳۳۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۵
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش (1215343)
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش (۱۲۱۵۳۴۳)
۳نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۳

 

کانال تلگرام