نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد فیزیولوژی ورزشی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد فیزیولوژی ورزشی’

ارشد فیزیولوژی ورزشی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آناتومی انسان (1215067)
آناتومی انسان (۱۲۱۵۰۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۷
آناتومی انسانی (1215003)
آناتومی انسانی (۱۲۱۵۰۰۳)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۳
بیوشیمی ورزشی (1215122)
بیوشیمی ورزشی (۱۲۱۵۱۲۲)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۲
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
تغذیه و ورزش (1215128)
تغذیه و ورزش (۱۲۱۵۱۲۸)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۸
تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 (1215133)
تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۱۳۳)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۳
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
زبان تخصصی ( فیزیولوژی ورزشی ) (1215156)
زبان تخصصی ( فیزیولوژی ورزشی ) (۱۲۱۵۱۵۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۵۶
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی (1215125)
طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی (۱۲۱۵۱۲۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۵
طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی (1215124)
طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی (۱۲۱۵۱۲۴)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۴
علم تمرین (1215130)
علم تمرین (۱۲۱۵۱۳۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۰
فیزیولوژی انسان 1 (1215123)
فیزیولوژی انسان ۱ (۱۲۱۵۱۲۳)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۳
فیزیولوژی انسان 2 (1215126)
فیزیولوژی انسان ۲ (۱۲۱۵۱۲۶)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۶
فیزیولوژی انسانی (1215002)
فیزیولوژی انسانی (۱۲۱۵۰۰۲)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۲
فیزیولوژی ورزشی (1215127)
فیزیولوژی ورزشی (۱۲۱۵۱۲۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۷
فیزیولوژی ورزشی 1 (1215015)
فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۰۱۵)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۵
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد (1215132)
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد (۱۲۱۵۱۳۲)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۲
فیزیولوژی ورزشی کاربردی (1215129)
فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۱۲۱۵۱۲۹)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۹

کامپیوتر (1115237)
کامپیوتر (۱۱۱۵۲۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۵۲۳۷

کانال تلگرام