نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد روانشناسی بالینی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد روانشناسی بالینی’

ارشد روانشناسی بالینی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آسیب شناسی پیشرفته (1217278)
آسیب شناسی پیشرفته (۱۲۱۷۲۷۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۸
استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی (1217276)
استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی (۱۲۱۷۲۷۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۶
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (1217087)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۰۸۷)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۸۷
تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدل ها و نظریه ها) (1217266)
تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدل ها و نظریه ها) (۱۲۱۷۲۶۶)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۶
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
خانواده درمانی (1217307)
خانواده درمانی (۱۲۱۷۳۰۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۷
رفتار درمانی (1217308)
رفتار درمانی (۱۲۱۷۳۰۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۸
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (1217277)
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۲۷۷)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۷
روانشناسی رشد پیشرفته (1217265)
روانشناسی رشد پیشرفته (۱۲۱۷۲۶۵)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۵
روش تحقیق در روانشناسی (1217011)
روش تحقیق در روانشناسی (۱۲۱۷۰۱۱)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۱۱
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1217014)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۷۰۱۴)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۷۰۱۴
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (آموزش محور) (1217310)
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (آموزش محور) (۱۲۱۷۳۱۰)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۱۰
کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و دارویی در بیماری های عصبی و روانی (1217275)
کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و دارویی در بیماری های عصبی و روانی (۱۲۱۷۲۷۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۵
گروه درمانی (1217306)
گروه درمانی (۱۲۱۷۳۰۶)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۶
نظریه های روان درمانی (1217267)
نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۲۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۷
نظریه های شخصیت (1217076)
نظریه های شخصیت (۱۲۱۷۰۷۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۷۶

 

کانال تلگرام