نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی’

ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آناتومی انسان (1215067)
آناتومی انسان (۱۲۱۵۰۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۷
آناتومی انسانی (1215160)
آناتومی انسانی (۱۲۱۵۱۶۰)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۶۰
اصول و فلسفه تربیت بدنی (1215066)
اصول و فلسفه تربیت بدنی (۱۲۱۵۰۶۶)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۶
بستکبال 1 -عملی (1215024)
بستکبال ۱ -عملی (۱۲۱۵۰۲۴)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۴
بیوشیمی (1114205)
بیوشیمی (۱۱۱۴۲۰۵)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۴۲۰۵
بیومکانیک عضلات (1215073)
بیومکانیک عضلات (۱۲۱۵۰۷۳)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۳
بیومکانیک ورزشی (1215068)
بیومکانیک ورزشی (۱۲۱۵۰۶۸)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۸
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تجزیه و تحلیل آماری (1117121)
تجزیه و تحلیل آماری (۱۱۱۷۱۲۱)
۸ نمونه سوال-۱۱۱۷۱۲۱
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
حرکات اصلاحی و تربیت بدنی (1215072)
حرکات اصلاحی و تربیت بدنی (۱۲۱۵۰۷۲)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۲
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
رشد و تکامل حرکتی (1215065)
رشد و تکامل حرکتی (۱۲۱۵۰۶۵)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۵
روانشناسی کودکی و نوجوانی (1217171)
روانشناسی کودکی و نوجوانی (۱۲۱۷۱۷۱)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۷۱۷۱
روش تحقیق در تربیت بدنی (1215071)
روش تحقیق در تربیت بدنی (۱۲۱۵۰۷۱)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۱
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
سمینار (1215075)
سمینار (۱۲۱۵۰۷۵)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۵
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (1211115)
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (۱۲۱۱۱۱۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۱۱۱۵
فیزیولوژی انسانی (1215002)
فیزیولوژی انسانی (۱۲۱۵۰۰۲)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۲
فیزیولوژی انسانی (1215069)
فیزیولوژی انسانی (۱۲۱۵۰۶۹)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۹
فیزیولوژی ورزشی (1215074)
فیزیولوژی ورزشی (۱۲۱۵۰۷۴)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۴
فیزیولوژی ورزشی 1 (1215015)
فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۰۱۵)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۵
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(1215070)
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(۱۲۱۵۰۷۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۰
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (1215038)
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (۱۲۱۵۰۳۸)
۲۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۸
یادگیری حرکتی (1215064)
یادگیری حرکتی (۱۲۱۵۰۶۴)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۴

 

کانال تلگرام