نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی’

ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی (1215299)
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی (۱۲۱۵۲۹۹)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۹
امدادگر ورزشی پیشرفته (1215315)
امدادگر ورزشی پیشرفته (۱۲۱۵۳۱۵)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۵
باز توانی پیشرفته آسیب های ورزشی (1215435)
باز توانی پیشرفته آسیب های ورزشی (۱۲۱۵۴۳۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۳۵
حرکات اصلاحی (1215011)
حرکات اصلاحی (۱۲۱۵۰۱۱)
۲۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۱
حرکت شناسی پیشرفته (1215301)
حرکت شناسی پیشرفته (۱۲۱۵۳۰۱)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۱
حرکت شناسی ورزشی (1215008)
حرکت شناسی ورزشی (۱۲۱۵۰۰۸)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۸
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
رایانه پیشرفته (1215313)
رایانه پیشرفته (۱۲۱۵۳۱۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۳
روش تحقیق در علوم ورزشی (1215298)
روش تحقیق در علوم ورزشی (۱۲۱۵۲۹۸)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۸
زبان تخصصی (1215312)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۱۲)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۲
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی (1215300)
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی (۱۲۱۵۳۰۰)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۰

 

کانال تلگرام