نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوال کارشناسی ارشد — اخبار پیام نور

نمونه سوال کارشناسی ارشد

جهت انتخاب رشته مورد نظر خود، ابتدا دانشکده را از لیست زیر انتخاب کنید:

علوم تربیتی و روانشناسی فنی مهندسی علوم پایه الهیات و علوم اسلامی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ادبیات و زبانهای خارجه علوم اجتماعی هنر و معماری علوم کشاورزی
آموزش محیط زیست مهندسی شیمی آمار اخلاق اقتصاد اسلامی آموزش زبان انگلیسی آب و هواشناسی پژوهش هنر مهندسی کشاورزی
تربیت بدنی مهندسی عمران آموزش ریاضی تاریخ تشیع حسابداری آموزش زبان فارسی تاریخ طراحی شهری مهندسی منابع طبیعی
تحقیقات آموزشی مهندسی صنایع ریاضی محض الهیات – علوم قرآن و حدیث علوم اقتصادی زبان شناسی همگانی جغرافیا مهندسی معماری مهندسی اقتصاد کشاورزی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) مهندسی کامپیوتر ریاضی کاربردی الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت دولتی زبان و ادبیات فارسی جامعه شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی مهندسی فناوری اطلاعات زیست شناسی الهیات – فلسفه و کلام اسلامی مدیریت اجرایی زبان و ادبیات انگلیسی علوم سیاسی
علوم تربیتی مهندسی مکانیک شیمی حقوق مدیریت بازرگانی زبان و ادبیات عربی مدیریت رسانه
فیزیولوژی ورزشی مهندسی برق فیزیک فسلفه و حکمت اسلامی مدیریت فناوری اطلاعات
روانشناسی مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی زیست شناسی بیوفیزیک نهج البلاغه مدیریت کسب و کار MBA
رفتار حرکتی مهندسی عمران – ژئوتکنیک فیتوشیمی الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان مدیریت امور شهری
مدیریت آموزشی مهندسی عمران – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زمین شناسی کارآفرینی
مدیریت ورزشی مهندسی عمران – راه و ترابری ژئوفیزیک
روانشناسی بالینی مهندسی عمران – سازه
روانشناسی تربیتی مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت
روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا مهندسی عمران – محیط زیست
آموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ریزی آموزشی
مشاوره

 

کانال تلگرام