نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی — اخبار پیام نور

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

ارسال شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

اختلالات یادگیری (1217337)
اختلالات یادگیری (۱۲۱۷۳۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۷
اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی (1217350)
اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی (۱۲۱۷۳۵۰)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۰
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی (1217353)
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی (۱۲۱۷۳۵۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۳
بازپروری حرکتی (1217351)
بازپروری حرکتی (۱۲۱۷۳۵۱)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۱
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
روانشناسی تحولی 1 (1217216)
روانشناسی تحولی ۱ (۱۲۱۷۲۱۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۱۶
روانشناسی تحولی 2 (1217226)
روانشناسی تحولی ۲ (۱۲۱۷۲۲۶)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۲۶
روانشناسی یادگیری (1217221)
روانشناسی یادگیری (۱۲۱۷۲۲۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۲۱
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (1217254)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (۱۲۱۷۲۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۵۴
روش های تحقیق پیشرفته (1217352)
روش های تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۳۵۲)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۲
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (1217338)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (۱۲۱۷۳۳۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۸
نظریه های رشد (1217270)
نظریه های رشد (۱۲۱۷۲۷۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۰
هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی) (1217336)
هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی) (۱۲۱۷۳۳۶)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۶

 ارسال نظر به

کانال تلگرام