نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی شخصیت — اخبار پیام نور

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی شخصیت

ارسال شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت ) (1217356)
آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت ) (۱۲۱۷۳۵۶)
آمار پیشرفته (1217354)
آمار پیشرفته (۱۲۱۷۳۵۴)
انگیزش و هیجان پیشرفته (1217341)
انگیزش و هیجان پیشرفته (۱۲۱۷۳۴۱)
بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت (1217342)
بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت (۱۲۱۷۳۴۲)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (1217358)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۳۵۸)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی تحولی 1 (1217216)
روانشناسی تحولی ۱ (۱۲۱۷۲۱۶)
روانشناسی رشد (1217340)
روانشناسی رشد (۱۲۱۷۳۴۰)
روانشناسی شخصیت (1217238)
روانشناسی شخصیت (۱۲۱۷۲۳۸)
روانشناسی شناختی (1217082)
روانشناسی شناختی (۱۲۱۷۰۸۲)
روانشناسی عمومی پیشرفته (1217339)
روانشناسی عمومی پیشرفته (۱۲۱۷۳۳۹)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (1217254)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (۱۲۱۷۲۵۴)
علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید (1217355)
علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید (۱۲۱۷۳۵۵)
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی (1217259)
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۷۲۵۹)
هوش و استعداد و سنجش آن (1217357)
هوش و استعداد و سنجش آن (۱۲۱۷۳۵۷)

 ارسال نظر به

کانال تلگرام