نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی تربیتی — اخبار پیام نور

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی تربیتی

ارسال شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار استنباطی (1217281)
آمار استنباطی (۱۲۱۷۲۸۱)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (1217271)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (۱۲۱۷۲۷۱)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی اجتماعی (1217280)
روانشناسی اجتماعی (۱۲۱۷۲۸۰)
روانشناسی تربیتی (1217268)
روانشناسی تربیتی (۱۲۱۷۲۶۸)
روانشناسی رشد 1 (1217046)
روانشناسی رشد ۱ (۱۲۱۷۰۴۶)
روانشناسی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1211407)
روانشناسی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۱۴۰۷)
روانشناسی شخصیت پیشرفته (1217284)
روانشناسی شخصیت پیشرفته (۱۲۱۷۲۸۴)
روانشناسی شناختی (آموزش محور) (1217303)
روانشناسی شناختی (آموزش محور) (۱۲۱۷۳۰۳)
روش تحقیق (1217282)
روش تحقیق (۱۲۱۷۲۸۲)
سنجش و اندازه گیری (1217300)
سنجش و اندازه گیری (۱۲۱۷۳۰۰)
فنون ارزیابی روانی-تربیتی (1217299)
فنون ارزیابی روانی-تربیتی (۱۲۱۷۲۹۹)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (1217182)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (۱۲۱۷۱۸۲)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (1211366)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (۱۲۱۱۳۶۶)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (1217269)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (۱۲۱۷۲۶۹)
نظریه و روش های آموزش (1217301)
نظریه و روش های آموزش (۱۲۱۷۳۰۱)
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش (1217298)
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش (۱۲۱۷۲۹۸)
نظریه های رشد (1217270)
نظریه های رشد (۱۲۱۷۲۷۰)
نظریه های یادگیری کاربردی (1217283)
نظریه های یادگیری کاربردی (۱۲۱۷۲۸۳)

 ارسال نظر به

کانال تلگرام