نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت ورزشی — اخبار پیام نور

ارشد مدیریت ورزشی

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی (1215141)
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی (۱۲۱۵۱۴۱)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۱
آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی (1215140)
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۱۴۰)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۰
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تئوری های سازمان ومدیریت (1215135)
تئوری های سازمان ومدیریت (۱۲۱۵۱۳۵)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۵
تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته (1215138)
تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته (۱۲۱۵۱۳۸)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۸
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
تنیس روی میز 1-عملی (1215005)
تنیس روی میز ۱-عملی (۱۲۱۵۰۰۵)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۵
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی (1215139)
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۱۳۹)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۹
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
زبان تخصصی (مدیریت ورزشی) (1215155)
زبان تخصصی (مدیریت ورزشی) (۱۲۱۵۱۵۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۵۵
سمینار در مدیریت ورزشی (1215145)
سمینار در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۱۴۵)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۵
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (1211115)
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (۱۲۱۱۱۱۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۱۱۱۵
مدیریت اداری -مالی (1215142)
مدیریت اداری -مالی (۱۲۱۵۱۴۲)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۲
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی (1215137)
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی (۱۲۱۵۱۳۷)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۷
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (1215148)
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۲۱۵۱۴۸)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۸
مدیریت بازاریابی ورزشی (1215144)
مدیریت بازاریابی ورزشی (۱۲۱۵۱۴۴)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۴
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (1215143)
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (۱۲۱۵۱۴۳)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۳
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی (1215136)
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی (۱۲۱۵۱۳۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۶
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (1215038)
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (۱۲۱۵۰۳۸)
۲۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۸

نظارت و ارزشیابی در برنامه های تربیت بدنی (1215147)
نظارت و ارزشیابی در برنامه های تربیت بدنی (۱۲۱۵۱۴۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۷ارسال نظر به

کانال تلگرام