نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش — اخبار پیام نور

ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی (1215309)
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی (۱۲۱۵۳۰۹)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۹
اصول و مبانی مدیریت (1215202)
اصول و مبانی مدیریت (۱۲۱۵۲۰۲)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۲
اصول،مبانی و فلسفه تربیت بدنی (آموزش محور) (1215402)
اصول،مبانی و فلسفه تربیت بدنی (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۰۲)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۲
برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی (1215337)
برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی (۱۲۱۵۳۳۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۷
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (1215330)
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (۱۲۱۵۳۳۰)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۰
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (1215294)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۲۹۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۴
زبان تخصصی (1215333)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۳۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۳
کاربرد رایانه در ورزش (1215354)
کاربرد رایانه در ورزش (۱۲۱۵۳۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۴
مدیریت بازاریابی جهانی (1215336)
مدیریت بازاریابی جهانی (۱۲۱۵۳۳۶)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۶
مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیک (1215399)
مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیک (۱۲۱۵۳۹۹)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۹
مدیریت تاسیسات ورزشی (1215053)
مدیریت تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۰۵۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۵۳
مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور) (1215401)
مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۰۱)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۱
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (1215308)
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (۱۲۱۵۳۰۸)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۸
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازمان های ورزش (1215397)
مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازمان های ورزش (۱۲۱۵۳۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۷
نظریه های سازمان و مدیریت (1215335)
نظریه های سازمان و مدیریت (۱۲۱۵۳۳۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۵

 ارسال نظر به

کانال تلگرام