نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت اوقات و فراغت ورزشی — اخبار پیام نور

ارشد مدیریت اوقات و فراغت ورزشی

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی مدیریت (1215202)
اصول و مبانی مدیریت (۱۲۱۵۲۰۲)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۲
اوقات فراغت و محیط زیست (1215296)
اوقات فراغت و محیط زیست (۱۲۱۵۲۹۶)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۶
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (1215330)
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (۱۲۱۵۳۳۰)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۰
جامعه شناسی اوقات فراغت (1215390)
جامعه شناسی اوقات فراغت (۱۲۱۵۳۹۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۰
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (1215294)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۲۹۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۴
زبان تخصصی (1215333)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۳۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۳
کاربرد رایانه در ورزش (1215354)
کاربرد رایانه در ورزش (۱۲۱۵۳۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۴
گردشگری ورزشی (1215389)
گردشگری ورزشی (۱۲۱۵۳۸۹)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۸۹
مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی (1215391)
مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی (۱۲۱۵۳۹۱)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۱
مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی (آموزش محور) (1215395)
مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی (آموزش محور) (۱۲۱۵۳۹۵)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۵
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (1215392)
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۲۱۵۳۹۲)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۲
مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (1215342)
مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۲۱۵۳۴۲)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۲
مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی (1215340)
مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی (۱۲۱۵۳۴۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۰
مدیریت تاسیسات ورزشی (1215053)
مدیریت تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۰۵۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۵۳
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت مالی و اداری در ورزش (آموزش محور) (1215394)
مدیریت مالی و اداری در ورزش (آموزش محور) (۱۲۱۵۳۹۴)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۹۴
مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت (1215341)
مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت (۱۲۱۵۳۴۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۴۱
نظریه ها و مبانی اوقات فراغت (1215339)
نظریه ها و مبانی اوقات فراغت (۱۲۱۵۳۳۹)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۹
نظریه های سازمان و مدیریت (1215297)
نظریه های سازمان و مدیریت (۱۲۱۵۲۹۷)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۷

 ارسال نظر به

کانال تلگرام