نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی — اخبار پیام نور

ارشد مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی مدیریت (1215202)
اصول و مبانی مدیریت (۱۲۱۵۲۰۲)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۰۲
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (1215330)
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (۱۲۱۵۳۳۰)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۰
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (1215294)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۲۹۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۴
زبان تخصصی (1215333)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۳۳)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۳
کاربرد رایانه در ورزش (1215354)
کاربرد رایانه در ورزش (۱۲۱۵۳۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۴
مدیریت امنیت در اماکن ورزشی (1215384)
مدیریت امنیت در اماکن ورزشی (۱۲۱۵۳۸۴)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۸۴
مدیریت تاسیسات ورزشی (1215053)
مدیریت تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۰۵۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۵۳
مدیریت رفتار سازمانی (1215311)
مدیریت رفتار سازمانی (۱۲۱۵۳۱۱)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۱
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (1215331)
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (۱۲۱۵۳۳۱)
۳نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۱
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی (1215310)
مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی (۱۲۱۵۳۱۰)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۰
مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی (1215386)
مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی (۱۲۱۵۳۸۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۸۶
نظریه های سازمان و مدیریت (1215335)
نظریه های سازمان و مدیریت (۱۲۱۵۳۳۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۳۵

 ارسال نظر به

کانال تلگرام