نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد روانشناسی بالینی — اخبار پیام نور

ارشد روانشناسی بالینی

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آسیب شناسی پیشرفته (1217278)
آسیب شناسی پیشرفته (۱۲۱۷۲۷۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۸
استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی (1217276)
استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی (۱۲۱۷۲۷۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۶
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (1217087)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۰۸۷)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۸۷
تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدل ها و نظریه ها) (1217266)
تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدل ها و نظریه ها) (۱۲۱۷۲۶۶)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۶
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
خانواده درمانی (1217307)
خانواده درمانی (۱۲۱۷۳۰۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۷
رفتار درمانی (1217308)
رفتار درمانی (۱۲۱۷۳۰۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۸
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (1217277)
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۲۷۷)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۷
روانشناسی رشد پیشرفته (1217265)
روانشناسی رشد پیشرفته (۱۲۱۷۲۶۵)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۵
روش تحقیق در روانشناسی (1217011)
روش تحقیق در روانشناسی (۱۲۱۷۰۱۱)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۱۱
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1217014)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۷۰۱۴)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۷۰۱۴
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (آموزش محور) (1217310)
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (آموزش محور) (۱۲۱۷۳۱۰)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۱۰
کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و دارویی در بیماری های عصبی و روانی (1217275)
کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و دارویی در بیماری های عصبی و روانی (۱۲۱۷۲۷۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۵
گروه درمانی (1217306)
گروه درمانی (۱۲۱۷۳۰۶)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۶
نظریه های روان درمانی (1217267)
نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۲۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۷
نظریه های شخصیت (1217076)
نظریه های شخصیت (۱۲۱۷۰۷۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۷۶

 ارسال نظر به

کانال تلگرام