نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی — اخبار پیام نور

ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش ( آموزش محور ) (1215374)
اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۳۷۴)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۷۴
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
رایانه پیشرفته (1215356)
رایانه پیشرفته (۱۲۱۵۳۵۶)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۶
رشد و تکامل حرکتی (1215012)
رشد و تکامل حرکتی (۱۲۱۵۰۱۲)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۲
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتارحرکتی (1215302)
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتارحرکتی (۱۲۱۵۳۰۲)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۲
روش های آماری (1215304)
روش های آماری (۱۲۱۵۳۰۴)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۴
زبان تخصصی (1215355)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۵۵)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۵
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
کنترل حرکتی (1215303)
کنترل حرکتی (۱۲۱۵۳۰۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۰۳
مبانی عملکرد انسان (1215350)
مبانی عملکرد انسان (۱۲۱۵۳۵۰)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۵۰
یادگیری حرکتی (1215016)
یادگیری حرکتی (۱۲۱۵۰۱۶)
۲۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۶

 ارسال نظر به

کانال تلگرام