نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی — اخبار پیام نور

ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی

ارسال شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آزمون عضلانی (1215120)
آزمون عضلانی (۱۲۱۵۱۲۰)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۰
آسیب شناسی ورزشی (1215033)
آسیب شناسی ورزشی (۱۲۱۵۰۳۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۳
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته (1215115)
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته (۱۲۱۵۱۱۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۱۵
آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آمارپیشرفته (1117123)
آمارپیشرفته (۱۱۱۷۱۲۳)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۷۱۲۳
آناتومی انسانی (1215003)
آناتومی انسانی (۱۲۱۵۰۰۳)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۳
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
حرکات اصلاحی (1215011)
حرکات اصلاحی (۱۲۱۵۰۱۱)
۲۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۱
حرکت اصلاحی پیشرفته (1215114)
حرکت اصلاحی پیشرفته (۱۲۱۵۱۱۴)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۱۴
حرکت درمانی و نوتوانی (1215117)
حرکت درمانی و نوتوانی (۱۲۱۵۱۱۷)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۱۷
حرکت شناسی ورزشی (1215008)
حرکت شناسی ورزشی (۱۲۱۵۰۰۸)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۸
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
کامپیوتر (1115237)
کامپیوتر (۱۱۱۵۲۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۵۲۳۷

 ارسال نظر به

کانال تلگرام